JAPONIJOS JENA (JPY)

JPYJena (JPY; žymima ¥ lotyniškoje abėcėlėje, japoniškai – ) – Japonijos valiuta. Cirkuliacijoje yra 6 tipų monetos ir 4 tipų banknotai.

Banknotai: ¥1000, ¥2000, ¥5000, ¥10000
Monetos: ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ¥500

Informacija atvykstantiems į Japoniją:

Šalies valiuta: Deklaruoti nuo 1 000 000 JPY
Užsienio šalies valiuta: Deklaruoti ekvivalentu nuo 1 000 000 JPY

Informacija išvykstantiems iš Japonijos:

Šalies valiuta: Deklaruoti nuo 1 000 000 JPY
Užsienio šalies valiuta: Deklaruoti ekvivalentu nuo 1 000 000 JPY