JAV DOLERIS (USD)

JAV doleriaiJungtinių Valstijų doleris (angl. United States dollar) – oficiali JAV valiuta. Jungtinių Valstijų doleris taip pat yra plačiai naudojamas kaip rezervinė valiuta už JAV ribų. Šiuo metu Jungtinių Valstijų dolerių emisiją kontroliuoja Federalinė Rezervų sistema. Dažniausiai naudojamas Jungtinių Valstijų dolerio simbolis yra perbraukta S raidė ($).

 
Banknotai: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
Monetos: 1¢, 5¢, 10¢, 25¢, 50¢, $1

Informacija atvykstantiems į JAV:

Šalies valiuta: Deklaruoti nuo 10 000 USD
Užsienio šalies valiuta: Deklaruoti ekvivalentu nuo 10 000 USD

Informacija išvykstantiems iš JAV:

Šalies valiuta: Deklaruoti nuo 10 000 USD
Užsienio šalies valiuta: Deklaruoti ekvivalentu nuo 10 000 USD